Polub nas na...

Nowości

 • a-column-of-fire.jpg
 • architektura-.jpg
 • biblioteczka-montessori-flagi.jpg
 • biblioteczka-montessori-przyroda.jpg
 • biblioteczka-montessori-wiat.jpg
 • cukiernia-pod-amorem-dziedzictwo.jpg
 • czas.jpg
 • czy-ochrzcilbys-kosmite-.jpg
 • dinozaurium.jpg
 • estem-zona-terrorysty.jpg
 • finanse-korporacyjne-teor.jpg
 • historia-brudu.jpg
 • jelito-drazliwe-leczenie.jpg
 • Lisica.jpg
 • marka-luter-o-tym-jak-nik.jpg
 • milosc-i-co-dalej.jpg
 • montessori-dla-kazdego-sa.jpg
 • mosty-obronne-na-dolnej-w.jpg
 • ozdrawiam-i-przepraszam.jpg
 • pendereccy.jpg
 • pozytywna dyscyplina.jpg
 • projektant.jpg
 • sluzace-do-wszystkiego.jpg
 • tatuaysta.jpg
 • umysl-kruka-badania-i-prz.jpg
 • wielki-sekret.jpg
 • wsciekly-kucharz-cala-prawda.jpg
 • zatrzymaj-hashimoto-wzmoc.jpg
 • zielnik.jpg
 • zona.jpg

Czynne soboty

 • 01 stycze.jpg
 • 02 luty.jpg
 • 03 marca.jpg
 • 04 kwiecie.jpg
 • 05 maja.jpg
 • 06 czerwiec.jpg

Licznik odwiedzin

697189
Today
This Week
This Month
340
1461
10375

Współpracujemy z...

mgops_logo.jpg

Bierzemy udział w...

nprcz.jpg

BIP

Zespół Downa

 

Bogdanowicz Marta : METODA DOBREGO STARTU WE WSPOMAGANIU ROZWOJU DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA. W: Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa: teoria i praktyka pod red. B.B. Kaczmarek. – Kraków: Impuls, 2014.

Cunnungham Cliff : DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA. – Warszawa: WSiP, 1994.

Fornalik Izabela : WSPIERANIE ROZWOJU PSYCHOSEKSUALNEGO OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA. W: Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa: teoria i praktyka pod red. B.B. Kaczmarek. – Kraków: Impuls, 2014.

Gąsiorowska Barbara : HIPOTERAPIA DLA OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA. W: Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa: teoria i praktyka pod red. B.B. Kaczmarek. – Kraków: Impuls, 2014.

Grzybowska Danuta : NAUKA CZYTANIA W PROCESIE ROZWOJU DZIECKA Z ZESPOŁEM DOWNA. W: Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa: teoria i praktyka pod red. B.B. Kaczmarek. – Kraków: Impuls, 2014.

Hampton Kelle : NELLA PIĘKNO NIEOCZEKIWANEGO. - Poznań: Wydawnictwo Rodzinne, 2012.

Kaczan Teresa : WCZESNA REHABILITACJA MOWY I JEJ ZNACZENIE W DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA. W: Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka pod red. B. Cytowskiej, B. Winczury. – Kraków: Wydawnictwo Impuls, 2016.

Kaczmarek Bogusława Beata : WYKORZYSTYWANIE GESTÓW W PROCESIE POROZUMIEWANIA SIĘ OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA. W: Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa: teoria i praktyka pod red. B.B. Kaczmarek. – Kraków: Impuls, 2014.

Kisiel Bożena : O RUCHU ROZWIJAJĄCYM WERONIKI SHERBORNE. W: Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa: teoria i praktyka pod red. B.B. Kaczmarek. – Kraków: Impuls, 2014.

Liszcz Krzysztof : MODEL WSPARCIA RODZINY WYCHOWUJĄCEJ DZIECKO Z ZESPOŁEM DOWNA REALIZOWANY W FUNDACJI „DAJ SZANSĘ” W TORUNIU. W: Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa: teoria i praktyka pod red. B.B. Kaczmarek. – Kraków: Impuls, 2014.

Midro Alina : ZESPÓŁ DOWNA. PRZYCZYNY POWSTAWANIA, DIAGNOZA I ELEMENTY PORADNICTWA GENETYCZNEGO. W: Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa: teoria i praktyka pod red. B.B. Kaczmarek. – Kraków: Impuls, 2014.

Minczakiewicz Elżbieta M. : DOROSŁOŚĆ Z ZESPOŁEM DOWNA Z PERSPEKTYWY RODZICÓW I PREFEROWANYCH PRZEZ NICH POSTAW I WZORÓW SPOŁECZNO-KULTUROWYCH. W: Teraźniejszość przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście społecznych zmian pod red. G. Miłkowskiej, B. Olszak-Krzyżanowskiej. Kraków: Impuls, 2008.

Minczakiewicz Elżbieta M. : JAK  POMÓC W ROZWOJU DZIECKA Z ZESPOŁEM DOWNA. – Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001.

Minczakiewicz Elżbieta M. : TERAPIA MUZYKĄ W ROZWIJANIU UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH I JĘZYKOWYCH U DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA. W: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ekosystemie. Kielce: Wyd. Akademii Świętokrzyskiej, 2005.

Odowska-Szlachcic Bożenna : METODA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ W DIAGNOZIE I STYMULACJI ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO DZIECKA Z ZESPOŁEM DOWNA. WSPOMAGANIE ROZWOJU MOWY W OPARCIU O METODĘ SI. W: Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa: teoria i praktyka pod red. B.B. Kaczmarek. – Kraków: Impuls, 2014.

O’Regan Fintan J. : JAK PRACOWAĆ Z DZIEĆMI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH. – Warszawa: Liber, 2005.

Pietrzyk Jacek J. : ROLA PEDIATRY PIERWSZEGO KONTAKTU W OPIECE NAD DZIECKIEM PRZEWLEKLE CHORYM – ZESPÓŁ DOWNA. W: Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa: teoria i praktyka pod red. B.B. Kaczmarek. – Kraków: Impuls, 2014.

Pisula Ewa : RODZICE DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA. W: Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa: teoria i praktyka pod red. B.B. Kaczmarek. – Kraków: Impuls, 2014.

Piszczek Maria : ROZWÓJ JĘZYKA I MOWY U DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA. W: Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa: teoria i praktyka pod red. B.B. Kaczmarek. – Kraków: Impuls, 2014.

Pueschel Siegfried M. : KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI. ZESPÓŁ DOWNA. – Zakrzewo: Wydawnictwo Replika, 2009.

Regner Anna : WCZESNE USPRAWNIANIE ROZWOJU MOWY DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA Z ZASTOSOWANIEM USTNO-TWARZOWEJ TERAPII REGULACYJNEJ (UTTR). W: Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa: teoria i praktyka pod red. B.B. Kaczmarek. – Kraków: Impuls, 2014.

Rożnowska Krystyna : DZIECKO Z ZESPOŁEM DOWNA. JAKA TO MUSI BYĆ MIŁOŚĆ. - Warszawa Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2007.

Sadowska Ludwika : WROCŁAWSKI MODEL USPRAWNIANIA (WMU) WE WCZESNEJ DIAGNOSTYCE I TERAPII DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA. W: Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa: teoria i praktyka pod red. B.B. Kaczmarek. – Kraków: Impuls, 2014.

Sadowska Monika, Mysłek-Prucnal Monika, Gruna-OżarowskaAgata : MEDYCZNE PODSTAWY ZABURZEŃ STRUKTURY I FUNKCJI U DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA. W: Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa: teoria i praktyka pod red. B.B. Kaczmarek. – Kraków: Impuls, 2014.

Sąsiadek Mirosława : MUZYKOTERAPIA WE WSPOMAGANIU ROZWOJU DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA. W: Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa: teoria i praktyka pod red. B.B. Kaczmarek. – Kraków: Impuls, 2014.

Skaradzińska Magdalena : STYMULACJA ROZWOJU DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA – KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA I INNE METODY WSPIERAJĄCE. W: Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa: teoria i praktyka pod red. B.B. Kaczmarek. – Kraków: Impuls, 2014.

Skowroński Bartłomiej : UCZEŃ Z ZESPOŁEM DOWNA. ROZPOZNANIE CZYNNIKÓW WARUNKUJĄCYCH POWODZENIE SZKOLNE. – Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2012.

Skórczyńska Małgorzata : WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA Z ZESPOŁEM DOWNA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM. W: Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka pod red. B. Cytowskiej, B. Winczury. – Kraków: Wydawnictwo Impuls, 2016.

Sobolewska Anna : CELA. ODPOWIEDŹ NA ZESPÓŁ DOWNA. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2002.

Wojciechowska Beata : TERAPIA FEUERSTEINA. W: Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa: teoria i praktyka pod red. B.B. Kaczmarek. – Kraków: Impuls, 2014.

WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA – TEORIA I PRAKTYKA pod red. B.B. Kaczmarek. – Kraków: Impuls, 2008.

Zasępa Ewa : PRZEBIEG PROCESÓW PAMIĘCI U OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA. W: Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa: teoria i praktyka pod red. B.B. Kaczmarek. – Kraków: Impuls, 2014.

Zasępa Ewa : PSYCHOSPOŁECZNE FUNKCJONOWANIE OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA. – Kraków: Impuls, 2008.

Żyta Agnieszka : RODZEŃSTWO OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA. W: Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa: teoria i praktyka pod red. B.B. Kaczmarek. – Kraków: Impuls, 2014.